Hosokawa Micron Webinar: Agrochemicals

Hosokawa Micron BV planlægger i fjerde kvartal at afholde et gratis webinar 'Powder Processing in Agrochemicals' af ca. 40 min. varighed rettet mod den agrokemiske branche. Man vil bl.a. beskæftige sig med emner som

  • formaling
  • blanding
  • tørring
  • kompaktering
  • agglomerering

Dertil vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til Hosokawas eksperter.

Klik på llinkene til højre for yderligere info !