PicoSplit

PicoSplit er Picoline seriens vindsigte eller 'air classifier'

Hosokawa Alpines lange erfaring inden for vindsigteteknologi er i Picoline serien udtrykt i form af PicoSplit. Sigten adskiller pulverfraktioner i en fin- og en grovfraktion med et typisk cutpoint på mellem 2 µm og 120 µm og sikrer et meget fint cut.

Produktet fødes til sigtehuset og maleluften tilføres fra bunden af huset og løfter produktet op mod sigtehjulet. Sigtehjuleret roterer med op til 60.000 omdrejninger i minuttet og tillader luften samt de fine partikler at passere igennem åbningerne i hjulet, mens de grovere partikler pga. centrifugalkraften slynges bort fra hjulet og dermed falder tilbage mod bunden af sigtekammeret. Resultatet er med andre ord, at de fine partikler i et filter udskilles fra sigteluften mens de grove partikler udskilles fra bunden af sigtekammeret.

Også denne process er illusteret i animationen nederst på denne side. Derudover kan der læses mere generelt om vindsigteteknologi her.