PicoCrush

PicoCrush - Hosokawa Alpines hammermølle i miniature udgave

PicoCrush er Hosokawa Alpines hammermølle (type HA) i miniature udgave. PicoCrush simulerer neddelingen i de større hammermøller og er dermed egnet til en (relativ) grovknusning af produkter.

Formalingen sker ved partiklernes kollisoner med maleværktøjer og stator elementer. Produktet passerer herefter et sold før det forlader møllen. PicoCrush can udsyres med forskellige sold og valget af sold samt, omdrejningstal samt kapacitet er de vigtigeste parametere til at påvirke formalingsresultatet.