PicoJet

PicoJet er som navnet antyder en 'jet mill' af typen Fluidised Opposed Jet Mill, i Hosokawa Alpine regi også kendt som AFG møller.

Ligesom de større møller af AFG-typen formaler PicoJet'en produktet ved med trykluft at accelerere partiklerne mod hinanden til en kollision. Det er derfor muligt at formale selv meget hårde produkter og da møllen tilmed har en indbygget vindsigte kan der formales ned til ganske få my: Afhængigt af produkt kan der typisk nås finheder på 2 µm - 120 µm.

Grundet formalingsprincippet benyttes mølletypen generelt til produkter som er for hårde og slidende på andre mølletyper og når der ønskes et fintformalet slutprodukt.

Formalingsprincippet er vist i animationen nederst på denne side.