PicoCross

PicoCross er en kontraroterende stiftmølle efter Hosokawa Alpines Contraplex møller (C/CW type)

Ligesom Picoline seriens øvrige møller er også PicoCross en stærkt størrelsesmæssigt nedskalleret udgave af større mølletype. Der er i dette tilfælde tale om nedksallering af stiftmøller hvor begge stiftskiver roterer - altså en kontraroterende stiftmølle.

Sammenholdt med den nærmest sammenligenlige type (PicoPlex), er forskellen på PicoPlex og PicoCross (Ultraplex og Contraplex...) reelt blot at det i PicoCross og Contraplex er begge stiftskiver som roterer mens det i PicoPlex og Ultraplex kun er den ene.

Resultatet er naturligvis at der under i øvrigt sammenligenlige omstændigheder/indstillinger sker en yderligere formaling. Produktmæssigt er møllen derfor også egnet til samme produkter, men når lidt finere slutprodukt, typisk omkring 10 µm - 500 µm (PicoPlex: 50 µm — 500 µm).

PicoCross funktionalitet er illustreret i animationen nederst på denne side.