PicoBond

Nanoteknologi på 'Picoline-niveau' med Hosokawa PicoBond: Particle design i små mængder er nu muligt !

Hvor Hosokawa gruppen historisk har beskæftiget sig med 'fine powders' har man specielt fra den Japanske del af gruppen de senere år bevæget sig mod - og udviklet udstyr indenfor - nanoteknologi. Eller med andre ord: Man har udviddet fra at beskæftige sig med pulver på ned til micometer (µm) niveau til også at beskæftige sig med partikler på nanometer (nm) niveau.

PicoBond - ikke at forveksle med James Bond :-) - er således en intensiv 'high shear' blander som fungerer efter samme principper som produktionsudgavern Nobilta.

Funktionsprincippet i PicoBond er illustreret i animationen nederst på denne side.