PicoPlex

PicoPlex er en slagmølle der nedstammer fra Hosokawa Alpines UPZ møller.

Ligesom de øvrige møller i UPZ serien fra Hosokawa Alpine, kan også PicoPlex møllen fungere både som en slaglemølle og som en stiftmølle efter stator/rotor princip. Uanset maleværktøjer, fødes produktet til center af malekammer og produktet bevæger sig igenem formaligszonen hvorved det neddeles inden det forlader møllen.

I kraft af de forskellige maleværktøjer er PicoPlex'en en alsidig mølletype, som er velegnet til produkter med en hårdhed på op til ca. 3 på Morh's skala. Da mølletypen ikke har indbygget vindsigte vil man alt andet lige have sværere ved at nå ned på et meget fint slutprodukt sammenligned med sigtemøllerne. Typisk opnåede produktfinheder ligger i størrelsesordnen 50 µm - 500 µm og påvirkes - udover hvilket produkt der er tale om - af maleværktøjer, kapacitet og omdrejningstal.

PicoPlex'en funktion er illustreret vha. animationen nederst på denne side.