Tumlesigter

Tumlesigter - Ultimate Tumbler Screener

Til fraktionering af et pulver anvender GKM sædvanligvis deres tumlesigter som populært sagt efterligner 'guldvasker princippet': Produktet fødes centralt på øverste dæk hvorefter det bevæger sig i en spiralform mod kanten af sigtenettet. Detso længere fra midten produktet kommer (uden at falde gennem nettet) desto større bliver g-påvirkningen og desto mere effektiv bliver sigtningen. Grovfraktionen fra det enkelte net forlader sigten via et sideudløb, dvs. center indløb og side udløb. Tumlesigterne inkluderer dermed ikke de samme lodretgående vibrationer som i vibrationssigterne hvorfor sigtningen på tumlesigterne også giver en langt mere skånsom produkthåndtering. Af samme årsager er belastning og dermed slid på nettene også markant mindre på en tumlesigte end på en vibrationssigte. GKM anvender deres patenterede 3D justeringssystem af sigten til at sikre rette tilbageholdelstider på sigten og systemet sikrer at det altid er muligt at justere sigten optimalt. Nettene holdes fri for produkt (eller undgår tilblokning) ved hjælp af bolde, ultralyd, roterende børster eller spalteformet luftdysse, evt. i kombination.

 • Antal net / fraktioner: Op til 6 net / 7 fraktioner
 • Kapacitet: Fra ca. 1 kg/h til 50 t/h
 • Amplitude: 60-80 mm horisontalt og 5-40 mm vertikalt
 • Acceleration: 1,3 - 1,8 g
 • Egnet til produkter
  • fra ca. 1 µm til 20 mm
  • densiteter fra ca. 0,02 til 10 kg/l
 • Modelstørrelser (fra/til)
  • Diameter Ø: Fra 600 mm til 2600 mm
  • Areal: Fra 0,292 kvm til 5,31 kvm
  • Effekt: Fra 0,25 kW til 7,5 kW